Information

Gymnasial utbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Många av kurserna kan du läsa på kvällstid, på distans eller i flexibla studieformer. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

Förkunskaper
På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs. Tala gärna med en studie- & yrkesvägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa.

Ämnesplaner & kunskapskrav
Alla kurser har en ämnesplan som beskriver mål och kunskapskrav. Ämnesplanerna för gymnasial vuxenutbildning gäller fr.o.m. 120701. På www.skolverket.se hittar du information om vad som gäller nu och hur det sett ut historiskt. För lokala kurser kontakta din kommun.

I kurskatalogen här på webbplatsen finns länkar till ämnesplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit