Information

Grundläggande utbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du forsätter på gymnasial nivå.

Det går bra att kombinera grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasial nivå.

Förkunskaper
Som regel behövs inga speciella förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs i regel att du läst sfi, kurs D. Tala gärna med en studievägledare innan du gör din ansökan.

Kursplaner och kunskapskrav
Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och kunskapskrav. Om du vill läsa mer om kursplaner så hittar du aktuell information på www.skolverket.se

I kurskatalogen finns länkar till kursplanerna.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit