Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

För att få studera på sfi i Östersund ska du ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och ha fyllt 16 år. Om du inte är folkbokförd i Östersund anmäler du dig i din hemkommun.

Studieekonomi

Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier. Du som är nyanländ flykting kan få läsa sfi med etableringsersättning. Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, försäkringskassan eller a-kassan, behöver undersöka vad som gäller innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit