Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Administration, ekonomi och försäljning (17)
KursKurskod 
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Administration specialisering ADMADM00S
Entreprenörskap ENTENR0
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0
Företagsekonomi – specialisering FÖRFÖR00S
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Marknadsföring FÖRMAD0
Personaladministration ADMPER0
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
Personlig försäljning 2 FÖSPER02
Personlig försäljning 3 FÖSPER03
Receptions- och konferensservice ADMREC0
Redovisning 1 FÖRRED01
Redovisning 2 FÖRRED02
Servicekunskap FÖSSEV0
Gymnasiearbete (1)
KursKurskod 
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet GYARSA
Handel och juridik (10)
KursKurskod 
Affärsjuridik JURAFF0
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Ledarskap och organisation LEDLED0
Logistik 1 INKLOG01
Logistik 2 INKLOG02
Näthandel 1 NÄTNÄT01
Näthandel 2 NÄTNÄT02
Privatjuridik JURPRI0
Rätten och samhället JURRÄT0
IT, information och media (9)
KursKurskod 
Dator- och nätverksteknik DAODAC0
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Digital kommunikationsteknik DAODIG0
Information och kommunikation 1 INFINF01
Information och kommunikation 2 INFINF02
Programhantering INFPRG0
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Matematik (11)
KursKurskod 
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Matematik specialisering MATMAT00S
Moderna språk (26)
KursKurskod 
Moderna språk 1, Danska MODDAN01
Moderna språk 1, Franska MODFRA01
Moderna språk 1, Italienska MODITA01
Moderna språk 1, Kinesiska (mandarin) MODCMN01
Moderna språk 1, Spanska MODSPA01
Moderna språk 1, Tyska MODDEU01
Moderna språk 2, franska MODFRA02
Moderna språk 2, Italienska MODITA02
Moderna språk 2, Kinesiska (mandarin) MODCMN02
Moderna språk 2, Spanska MODSPA02
Moderna språk 2, Tyska MODDEU02
Moderna språk 3, Franska MODFRA03
Moderna språk 3, Spanska MODSPA03
Moderna språk 3, Tyska MODDEU03
Moderna språk 4, Franska MODFRA04
Moderna språk 4, Spanska MODSPA04
Moderna språk 4, Tyska MODDEU04
Moderna språk 5, Franska MODFRA05
Moderna språk 5, Spanska MODSPA05
Moderna språk 5, Tyska MODDEU05
Moderna språk 6, Franska MODFRA06
Moderna språk 6, Spanska MODSPA06
Moderna språk 6, Tyska MODDEU06
Moderna språk 7, Franska MODFRA07
Moderna språk 7, Spanska MODSPA07
Moderna språk 7, Tyska MODDEU07
Naturvetenskap (13)
KursKurskod 
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 1b1 FYSFYS01b1
Fysik 1b2 FYSFYS01b2
Fysik 2 FYSFYS02
Fysik 3 FYSFYS03
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Samhällsvetenskap (22)
KursKurskod 
Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Geografi 1 GEOGEO01
Geografi 2 GEOGEO02
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b kultur HISHIS02b
Historia 3 HISHIS03
Internationell ekonomi SAMINE0
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Psykologi 2b PSKPSY02b
Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Sociologi SOISOO0
Språk (12)
KursKurskod 
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Latin språk och kultur 1 LATLAT01
Latin språk och kultur 2 LATLAT02
Latin språk och kultur 3 LATLAT03
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Övrigt (40)
KursKurskod 
Akutsjukvård SJUAKU0
Barns lärande och växande PEDBAS0
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0
Ellära 1 ELLELL01
Ellära 2 ELLELL02
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Friskvård och hälsa HAAFRI0
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0
Hemsjukvård SJUHEM0
Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0
Hälsopedagogik HALHAL0
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02
Kommunikation PEDKOU0
Låg- och högfrekvenskretsar ELELÅG0
Lärande och utveckling PEDLÄR0
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0
Människors miljöer PEDMÄI0
Palliativ vård SJULIN0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Praktisk ellära ELLPRA0
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSY02
Rättspsykiatri PSYRÄS0
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0
Skapande verksamhet PEGSKP0
Socialpedagogik PEASOC0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Textkommunikation MEETET0
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0
Aktuella prövningstillfällen Välj datum och på vilken skola du vill göra prövningen på!
Bifoga bilaga/bilagor Bilagor med filändelserna .jpg, .gif, .tif, .pdf, .doc och .docx är tillåtna
Vi tar pga Covid19 inte emot fler anmälningar till prövning V20 - Välkommen att anmäla till H20

DET FINNS INGA TILLGÄNGLIGA PRÖVNINGSTILLFÄLLEN KVAR FÖR V20
I Östersund är det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tenterar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.
Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning

Du kan göra 1 prövning per tillfälle

Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning

Betalning - Avgiften är 500 kr per kurs (återbetalas ej)
Betalas till Bankgiro 991-1249
Under övriga meddelanden vid betalning fyller du i: 93650006200472405499 och Ditt namn

Vi kan endast handlägga din prövning om du vid anmälan laddat upp betalningsinformation/kvitto eller
styrker kostnadsfri F/IG prövning genom att ladda upp ditt betyg = du blir då antagen till vald prövning


Om du vill göra prövning i en kurs som saknas i anmälan - maila till larcentrum@ostersund.se så tar vi kontakt med dig

Notera: IDROTT och HÄLSA har vi idag ingen möjlighet att erbjuda prövning i.

Vänd dig till vuxenutbildningen i din hemkommun om du behöver studievägledning och hjälp att anmäla dig till prövning. Din hemkommun behöver inte bevilja din anmälan då det är du som betalar för den. 

Prövningsställen/aktuella datum

DET FINNS INGA TILLGÄNGLIGA PRÖVNINGSTILLFÄLLEN KVAR FÖR V20
Prövningar genom LärCentrum Östersund görs på Hermods och Eductus.
 
Välkommen att anmäla till H20

Notera: Prövning i Moderna språk (kurskod som börjar på MOD) samt prövning i Handel Ekonomi och Juridik kurser kan du endast göra via Hermods

Anmäl dig senast 50 dagar före önskat datum

Aktuella datum H20

Hermods: 18 september, 16 oktober, 13 november är sista tillfället inför sista kompletteringsdagen 3/12,
11 december

Eductus:   28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november är sista tillfället inför sista kompletteringsdagen 3/12

Prövning information Eductus
https://eductus.se/ostersund/provning-ostersund/

Prövning information Hermods
https://sites.google.com/a/edu.hermods.se/oestersund/home/proevningar

Om Hermods eller Eductus inte kan erbjuda prövning i önskad kurs så kan den eventuellt göras genom annan utbildningsanordnare, då efter godkännande av rektor på LärCentrum Östersund - med undantag från skolor som är egen huvudman tex Jämtlands VUX, de kontaktar ni själva
Prövningar yrkeskurser - JämtlandsVux!

Om du vill göra prövning i en kurs som saknas i anmälan - maila till larcentrum@ostersund.se så tar vi kontakt med dig. Notera: IDROTT och HÄLSA har vi idag ingen möjlighet att erbjuda prövning i

Betalning

Kostnaden per prövning är 500 kr. 

Betalas till Bankgiro 991-1249
Under övriga meddelanden vid betalning fyller du i: 93650006200472405499 och Ditt namn

IBANNR
SE09 9500 0099 6034 0009 6909

Obligatoriskt! Vi kan endast handlägga din prövning om du vid anmälan laddat upp betalningsinformation/kvitto eller F/IG betyg = du blir då antagen till vald prövning

Inbetald avgift återbetalas INTE

Kostnadsfri prövning

Du vänder dig först till den gymnasieskola/utbildningsanordnare som du först läste kursen hos (inom rimlig tid på max 6-12mån) inom 6 månader efter avslutad kurs via vuxenutbildningen och undersöker själv möjligheten till F- eller IG-prövning där.

annars kan du göra prövning i kurs som du har F eller IG i via vuxenutbildningen. Då är prövningen kostnadsfri en gång.

Obligatoriskt! Om du anmäler dig till prövning hos LärCentrum Östersund behöver du styrka ditt F eller IG genom att uppvisa ett betygsdokument genom att ladda upp ditt betyg vid anmälan = du blir anmäld till prövning

Skolverket om prövning-ämnesplaner
Sista kompletteringsdag

V20 SISTA ANMÄLNINGSDATUMET FÖR PRÖVNING HAR PASSERAT
Prövningstillfällen inför sista kompletteringsdag 18 juni 2020

_____________________________________________________________________

Prövningstillfällen inför sista kompletteringsdag 3 december 2020

Hermods:  
13 november
Eductus:    20 november

Betyg

Betyget efter utförd prövning rapporteras digitalt till betygsdatabasen.
Önskar du även få betyget hemskickat beställer du det här 
http://www.larcentrum.se/ostersund/bestall-betyg/
 

Kallelse prövning

Du blir normalt 3 veckor innan prövningstillfället kontaktad av skolan där du valt/blivit hänvisad att göra din prövning med information om vad som gäller för din prövning

Återbud

Återbud innan du fått kallesle/information från skolan - mejlto: larcentrum@ostersund.se
Återbud eller vid behov byta prövningsdatum när du redan fått kallese/information från skolan - kontakta skolan
 

Alvis logo Alvis från Gotit